Information ang Coronaviruset Covid-19

 

Sommaren kommer se annorlunda ut i år pga. Covid-19. Säkerheten för våra gäster och vår personal går först. Vi följer utvecklingen och informerar hur det påverkar campingens verksamhet.

Vi följer folkhälsomyndigheten, socialstyrelsens och andra myndigheters rekommendationer.

Begränsning om 50 personer gäller inte campingar

Den 11 mars beslutade Regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten att man begränsar sammankomster med över 50 deltagare. Detta som ett led i att hindra spridningen av coronaviruset (covid-19). Campingplatser omfattas inte av denna begränsning.

Städrutiner

Du som kommer för att vistas hos oss gör de oftast i husvagn, husbil eller bokar stuga. Du kan då kontrollera din närmiljö till 100 %. Vi vill att du ska känna dig bekväm och trygg i din vistelse här hos oss.

Därför har vi gjort förändringar i våra städrutiner för att du ska känna dig lugn inför ditt besök.

I våra serviceutrymmen

 • Vi har förstärkt våra städrutiner.
 • Innan ingång på våra serviceutrymmen finns alcogel.
 • Utöver ordinarie städrutiner så desinficerar vi alla ytor vid VARJE städtillfälle.
 • Vi desinficerar handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare mm.
 • Tvål finns såklart i alla våra serviceutrymmen.

I våra stugor

 • Vi desinficerar alla ytor, samt handtag, knoppar, spolknappar, strömbrytare osv.
 • Tvål finns alltid i våra stugor
 • Toaletten desinficeras
 • Vi desinficerar alltid nycklarna till stugorna efter varje gäst.

Aktiviteter

Vi tagit beslut att ställa in flera aktiviteter. De aktiviteter vi kommer att genomföra – ska vi genomföra på ett säkert sätt. Alla våra aktiviteter under vår/sommar kommer planeras utomhus.

 • Hoppborgen kommer ej att vara öppen i sommar. Hoppborgen går att boka för slutet sällskap, vi rengör den innan.
 • Midsommar kommer ej bli traditionsenligt. Midsommarstång kommer att finnas på plats, men det blir ingen dans. Det kommer att bli andra aktiviteter, vi planerar för fullt vilka saker vi kan genomföra med trygghet ur smittskyddssynpunkt.
 • Skattjakten kommer bli av, men i mindre grupper och med krav på föranmälan.
 • Barndisco samt filmkvällar för barn kan att genomföras, men endast i slutet sällskap som bokas i förväg.
 • All uthyrning sker via aktivitetsstuga vid stranden. Anledningen är att undvika trängsel i receptionen. Vi kommer att utöka uthyrningsmöjligheterna med fler saker än tidigare, t.ex: paddleboards och trampbåtar.
 • Vi har helt slutat med kontanthantering.
 • Den populära quizen som vi brukar genomföra varje sommar kommer i dagsläget inte kunna genomföras.
 • Stenös vänner som brukar arrangera allsång varje onsdag ställs in eftersom de som arrangerar tillhör riskgrupper.