QUIZ

quiz

quiz

Quiz börjar alltid andra vecka efter midsommar på tisdagen kl 20.00 .. Sedan varje tisdag hela sommmaren in i miten på augusti. De kör en frågequiz och sedan är det karaoke efteråt.