Tillgänglighetsredogörelse stenohavsbad.se

Söderhamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur stenohavsbad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss om du:

 • Behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.
 • Upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan.
 • Anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Använd formuläret eller kontakta Kundtjänst

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Kontakta myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas följande innehåll från lagen:

 • Direktsändningar – textning och syntolkning
 • Kartor
 • Dokument som publicerats före 23 september 2018
 • Filmer som publicerats före 23 september 2020.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Områdeskartan i pdf följer inte tillgänglighetsregler.
 • På webbplatsen förekommer innehåll från tredje part som visas inom så kallade iFrames, där innehållet kan ha bristande tillgänglighet.
 • Det finns iFrames, behållare för visning av innehåll från sociala medier, som är sk ”tangentbordsfällor”.
 • Det finns innehåll som saknar namngivna landmärken.
 • Sidan saknar genvägar för att gå direkt till sidans innehåll, dvs möjlighet att hoppa över återkommande innehåll som t.ex. menyer.
 • Bilder och grafik kan i vissa fall ha dålig kontrast.
 • Bilder: Det finns bilder som saknar korrekt beskrivande alt-text.
 • Språk: Det finns ett fåtal sidor på andra språk än svenska som inte är korrekt märkta med rätt språk.
 • Det finns innehåll som inte är uppmärkt i en logisk ordning, t.ex. felaktig eller ingen rubriknivå i text.

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi gör fortlöpande testning av stenohavsbad.se via de kontrollverktyg som finns i vårt CMS-verktyg Sitevision.
 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) där vi använt checklista från DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) och de testverktyg som rekommenderas av DIGG, t.ex. Wave.
 • Vi följer W3C:s rekommendationer och anpassar kontinuerligt innehållet efter regler i Sverige som finns på webbriktlinjer.se.
 • Redogörelsen skapades 2023-03-06.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2023

Välkommen till Stenö camping och havsbad

Kontakt Stenö havsbad och camping

Telefon: 0270-751 50
Jour: 0270-751 50

E-post: stenocamping@soderhamn.se

Besöksadress
Stenö havsbad och camping
Stenövägen 130

Postadress
826 73 Sandarne

Kundtjänst Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.